Minerály Petřvald - léčivé květy z hlubin Země

Stromečky štěstí

Minerály jsou léčivé květy z hlubin země. Už v dávných dobách lidé věděli, že drahé kameny a minerály mají schopnost ovlivňovat energetická centra v těle člověka. Věřili, že je dokáži ochránit před zlými mocnostmi, přivolat lásku, zdraví úspěch i štěstí. Z minerálů vyráběli různé amulety a lektvary, které využívali k léčbě nemocí. Pomocí rituálů zaháněli zlé síly a věřili, že takto snáze překonají těžká životní období.

Minerály mají schopnost vibrací, podobné má i lidské tělo. Tyto vzájemně působící vibrace pomáhají při léčbě bolístek tělesných, ale i duševních. Nosit kamínky po kapsách, nebo je vkládat pod polštář jsou velice oblíbeným zvykem, ty však slouží pouze určité osobě.

Stromečky štěstí, přání a hojnosti z minerálů a drahých kamenů  pomáhají léčit, oživovat a harmonizovat prostory, ve kterých žijeme a pracujeme.  

Své umístění nalézají v domácnostech, kancelářích a všude tam, kde se převážně zdržujeme. Už v dávných dobách se věřilo, že energetické stromečky podporují pevné vztahy a přinášejí štěstí.

Ve staré Číně stromy přání byly považovány za mocné symboly blahobytu, bez kterých se neobešla žádná domácnost. Byly zhotovovány z minerálů a drahých kamenů, podle toho, co si daná rodina mohla dovolit. Dodnes jsou uctívány a je do nich vkládána naděje, že zajistí štěstí, prosperitu, zdraví i lásku.

Sílu stromečku umocňuje kombinace drahých kamenů znázorňující listy a podstavec, který může být z křemene, nebo jiného minerálu. Obecně platí, že čím je stromeček větší, mohutnější a košatější, tím jsou jeho magické účinky silnější. Takový stromeček zajišťuje stabilitu a růst, ale také zdraví a dlouhověkost.

Pokud je stromeček umístěný na křišťálové drúze jeho síla se znásobí, protože i malý kousek křišťálové drúzky dokáže vyčistit negativní energie i ve větších prostorách.

Strom je symbolem života, dlouhověkosti a zdraví. Jeho mocné kořeny jsou spjaty se zemí, a tuto zemskou energii prostřednictvím stromů můžeme čerpat i my. Někteří lidé rádi objímají kmeny stromů a takto získávají životadárnou energii, kterou potřebují k léčbě různých nemocí.

Stromečky štěstí dokáží přeměňovat negativní energie v pozitivní a takto pomáhat všem, kteří obytnou místnost sdílí.